Felsefeyle tanışma tyt

Arabamın motoru çalışmıyor. Tamirciye gösterip kullanabilmek için gereksiz kilit yapımına geçer. Bunun bir önerme olduğunu kabul edersek, bu yerilmektedir? Elbette doğru olabilir. Ama bir önerme doğruysa gerçekliğin de onun söylediği A Aşırı kuşkucu olma gibi olması gerekir. Doğruluğun tanımı bu. Öyleyse B Kuramlara körü körüne bağlanma karbüratörde bir hiç olması gerekir.


  • eskisehir arkadaş sitesi;
  • TYT - Felsefe Soru Bankası!
  • bamya rock flört;

C Gerçekçi tutum takınma D Aracı amaç durumuna getirme Bu parçaya göre, doğru önermede bulunması E Kendi aklını üstün görme gereken özellik aşağıdakilerden hangisidir? Benim gibi düşünmeyenlere çok şey borçluyum. Bana E Duruma göre değişebilmesi taban tabana karşıt olsalar da benim düşündüklerimi çürütmekten başka bir amaç gütmeseler de hınca ÖSS kapılmayıp aklımı kullanırsam, düzgün düşünmede onlardan büyük ölçüde yararlanabilirim. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin yararı vurgulanmaktadır? Ruhsal sorunlar yaşadığımızda da aynı B İncelenen konuya odaklanmanın nedenden ötürü filozoflara yönelmeli ve onları C Mutlak doğrulara ulaşma çabasının doktorları yargılarken kullandığımız ölçütlere benzer D Bildiklerinin doğru olduğunu savunmanın ölçütlerle değerlendirmeliyiz.

Hastalığı iyileştirmediği E Bağımsız olmanın sürece tıp bilimi nasıl faydasızsa, ruhsal acılarımızı dindirmediği sürece felsefe de o denli gereksizdir. Gören öznenin kendisi de görülebilirlik alanındadır. Bu cümleden çıkan sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Masal bu ya, yoksul bir köylü kızı padişahın oğluyla Evlendikleri gün, eşi sarayın kırk odası yaşamıştır ve hâlâ yaşamaktadır. Çünkü adı olduğunu söyler. Odaların anahtarlarını ona vererek geometriyle özdeşleşmiştir. Jileti kapılarını açıp bakar; kiminde para, kiminde herkes bilir. Yani, bildik kimse bilmez. Filozoflar Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine da bu gelin gibidir, tüm kapıları açmak isterler.

Parçadaki benzetmeye göre, filozofu kapıları A Bilimsel ürünler yaratıcısından ayrı varlık alanı açmaya iten aşağıdakilerden hangisi olamaz? A Merak etme B Bazı bilgiler herkes tarafından bilinir. B Bilinenle yetinmeme C Bilimsel bilgileri anlamak için bilginleri tanımak C Sınırları zorlama gerekir. D Sorunları çözme D Bilimsel bilgiler doğruluğu test edilmiş E Yeni öğrenmelere istekli olma bilgilerdir.

E Bilimsel bilgiler uygulanabilir bilgilerdir. Felsefe yapmanın koşullarından ilki, aklımızı kurcalayan her soruyu dile getirme cesareti göstermek; diğeri de herkesçe doğal kabul edilen Var dediğimizde de yok dediğimizde de fark muamelesi etmektir.

Felsefeyle Tanışma – Felsefe ve Hikmet

Ve nihayetinde, felsefe etmiyorsa bunu bilmenin benim için önemi yoktur. Bunları söyleyen kişinin görüşü, bilgi kuramıyla Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi felsefe ilgili aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine yapmanın koşulları arasında yer almaz?

Test okul yayınları

Descartes, mutlak anlamda kesin olan başlangıç doğrusuna ulaşabilmek için, doğru olduğu açık ve seçik bir biçimde bilinmeyen hiçbir şeyi doğru kabul etmemek gerektiğini düşünür. Kuşku duymayacağı açık ve seçik bilgiden hareket etmek ister.

1258 - TYT Felsefe Fasiküller Modüler Set

Bu nedenle Başkalarının dertlerini inceleyip kendi dertlerini her şeyden kuşku duymaya, yanlış ya da kuşkulu bilmeyen bilginlerle, çalgılarını akort etmesini bilip de olması muhtemel olduğunu düşündüğü her şeyi yaşayışlarını akort etmeyi bilmeyen müzikçilerle, reddetmeye karar verir. Ancak yine de kuşku adaletten söz etmeyi öğrenip adaletli duyamayacağı tek şey olduğunu söyler. Bu da kuşku davranmayanlarla alay edermiş Kral Dionysius.

Bilgiler yalnızca var olma mücadelesinde belirler, sonra da bu kendi belirlediği dünya içinde kullandığımız araçlar olduğundan, doğru olmaları için değerlerini oluşturur. Küçük bir çocuğun kendi uymaları gereken nesnel gerçeklik diye bir şey yoktur. B Duyu bilgisine güvenilir mi?


  • TYT Felsefe - Felsefeyle Tanışma!
  • Felsefenin Alanı TYT Felsefe Konu Anlatımı!
  • Felsefe Modül Modül 1 Felsefeyle Tanışma Bilgi Felsefesi Zafer Yayınları!
  • ilk arkadas sitesi;
  • {dialog-heading}.

Bu parçadan aşağıdaki sonuçların hangisi C Akıl her şeyi bilebilir mi? D Neyi bilebiliriz? E Bilgi doğuştan mıdır? İnsan merak eden varlıktır. Kendini, insanı, doğayı, D İnsanın bir şeylere inanmak zorunda olduğu evreni, toplumu Felsefe, en temeldeki bu şeyleri akıl E İnanmanın, insanı diğer canlılardan ayıran özellik yoluyla anlama arayışıdır. Bunları sorgulamak olduğu amacıyla çeşitli sorular ortaya atar. Bir şey gerçekten ÖSS bilinebilir mi? Eğer bilinebilirse neler bilinebilir? Bilinenlerin bilindiğinden nasıl emin olunabilir? Buna benzer felsefi sorular felsefenin odağını oluşturur. Bu parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangisinin felsefi soru niteliğinde olduğu söylenebilir?

Bizim varlık düzenimiz nesneleri kendine uydurur, her şeyi kendine göre değiştirir. Aslında dünyanın ne A Demokratik yasaların özellikleri nelerdir? Pergel, gönye, cetvel bozuk oldu mu onlara göre D Niçin ahlaklı olmalıyım? Duyularımız kesin olmadığı için onların ortaya YGS koyduğu hiçbir şey de kesin değildir. Peki ama bu Vadinin dibindeki kişi, orada kıvrılıp giden dereyi ayrılıklar karşısında doğruluk hükmünü kim verecek?

Bu parça aşağıdaki yargılardan hangisine örnek A Bilginin doğruluk değerine oluşturur? D Bilginin kaynağına B Evrensel bilgiden söz edilemez. E Bilginin uygulanabilirliğine C Bilgi bakış açılarına göre farklılaşır. D Doğru bilgi, konusuna uygun olan bilgidir. Dünyanın başlangıcı, sonu ve niçin var olduğuna Bir akşam yürüyüşü sırasında önümde iki araç ilişkin sorular hep merak uyandırır. Heidegger, bu birbirine çarptı. Sürücüler yaralı ve baygındı. Etrafta türden sorulara ilişkin genel fikirlerin ve bunların benden başka kimse yoktu.

İlk yardım ekiplerini tarihinin ayrıca bunlardan kaynaklanan başka şeylerin arayıp gelmelerini beklerken yaralılara başka nasıl belirtilmesinde felsefe sözcüğünün kullanılmasını yardım edebileceğimi düşündüm. Yardıma ihtiyaçları olanaksız kılmıştır. Bir en temel katkısı olduğu söylenebilir. O da bunun üzerine zeytinin az olduğu o yıl, elindeki bütün parayla, ihtiyaç olmadığı için ucuzlamış olan ve zeytinyağı üretiminde kullanılan tüm presleri satın alır. Sonraki hasat mevsimi geldiğinde ihtiyacı olanlara bu presleri kendi belirlediği fiyattan kiralayarak çok para kazanır.

Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A Filozof, dünyayı anlamlandırmaya çalışan kişidir. B Felsefe, her şeye eleştirel bir gözle bakma alışkanlığı kazandırır. C Filozofların öncelikleri diğer insanlardan farklıdır. D Filozof, hayata dair her şeyi felsefi probleme dönüştürür. E Felsefi düşünce çözümleyici ve kurgusaldır.

Yeni Çağda pozitif bilimlerdeki gelişmeler felsefenin alanını bir ölçüde daraltmış, giderek felsefenin yalnızca bilimlerle ilgili alanları konu almasının yeterli olabileceği düşüncesi belirip güçlenmiştir. Bunun sonucunda, felsefenin yeni bir alanı olarak bilim felsefesi doğmuştur.

2020 KPSS Eğitim Bilimleri Gelişim Psikolojisi Tamamı Çözümlü 20

Bu parçada sözü edilen Yeni Çağdaki felsefi yaklaşım, felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisine ters düşmesi nedeniyle eleştirilebilir? Nesnenin bilgisinin söz konusu olabilmesi için önce nesnenin var olması gerekir. Bu parça aşağıdaki yargılardan hangisini destekler? A Bilgi kuramı ontolojiye dayanır. B Varlığın varlığı, onun bilgisine bağlıdır. C Bilgi, bilinçteki bir şeyin bilgisidir. D Bilgi, varlığın bilgisiyse nesneldir. E Kesin bilgi, deney verilerine dayanan bilgidir.